Samarbeidsprosjektet mellom bibliotek og næringsliv