Artikler

Sponsorsamarbeid gir læring og innovasjon

Vi gratulerer Lillehammer med storstilt åpning av teknologilaben Kuben i biblioteket 18. oktober

Åpning av Kuben på Lillehammer bibliotek

Tirsdag 18. oktober kl. 16:00 er det åpning av Kuben, en digital læringsplass, på Lillehammer bibliotek.

Hvilke typer bedrifter bør biblioteket samarbeide med? Intervju med Bjørn Kløvstad

Bjørn Kløvstad har lang erfaring med sponsing og sponsorsamarbeid. I dette videointervjuet kan du bl.a. høre hvem han mener er troverdige samarbeidspartnere for biblioteket.

Biblioteket på 60 sekunder - en inspirasjonsfilm om hva et bibliotek kan være

Fortsatt er det mange som forbinder et bibliotek kun som et sted du går til når du trenger å låne en bok. Med videoen Biblioteket på 60 sekunder ønsker vi å vise mangfoldet av aktiviteter som foregår i et moderne bibliotek.

Kan bibliotekene være en interessant samarbeidspart for næringslivet? Intervju med Bjørn Kløvstad

Tidligere informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad har lang erfaring med sponsing og sponsorsamarbeid. Kløvstad har fulgt prosjektet Bibsam tett. Hans kompetanse og hans evne til å se muligheter har vært av særdeles stor nytte for prosjektgruppa.

Bibsam satser på videointervjuer

Vi tror videointervjuer vil være en god hjelp for dere som ønsker å vite mer om sponsorsamarbeid i bibliotek.

Våre retningslinjer for sponsorsamarbeid mellom biblioteket og næringslivet.

Vi har kommet frem til at det ikke er hensiktsmessig å lage et detaljert regelverk for sponsorsamarbeid. Årsaken er at et hvert sponsorsamarbeid må behandles for seg selv.

Interessant undersøkelse om sponsorsamarbeid i Århus

Den viktigste faktoren for å skape et godt sponsorsamarbeid er at kulturinstitusjonen er seg sin egen profil bevisst. Dette gjør det enklere å vite hvilke bedrifter som kan være potensielle samarbeidsparter.

Forrige side Neste side