Om Bibsam

Sponsorsamarbeid i bibliotek

FORMÅL: Gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket gjennom samarbeid med det private næringsliv.

HOVEDMÅL 1: Prosjektdeltakere har inngått sponsor- og/eller samarbeidsavtaler med det private næringsliv til kommunens bibliotek.

HOVEDMÅL 2: Interesserte biblioteksjefer i Norge skal, gjennom prosjektet, ha opparbeidet seg god innsikt i hvordan biblioteket kan samarbeide med det private næringsliv.

12724744944 82F766Ac91 K