Etikk og retningslinjer

Vi må holde fast ved det som er unikt for folkebiblioteket. Intervju med Ragnar Audunson

Hva er det som særkjenner folkebiblioteket som møteplass i et lokalsamfunn sammenliknet med andre møteplasser? Professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus , avd. ABI, mener det er de fysiske og virtuelle dokumentene av kunnskap og litteratur som konstituerer biblioteket.

Hva mener politikerne om at biblioteket samarbeider med næringslivet?

Bibsam har gjort et videointervju med Even Solhaug (Arbeiderpartiet), og Svein Håvar Korshavn (Høyre).

Våre retningslinjer for sponsorsamarbeid mellom biblioteket og næringslivet.

Vi har kommet frem til at det ikke er hensiktsmessig å lage et detaljert regelverk for sponsorsamarbeid. Årsaken er at et hvert sponsorsamarbeid må behandles for seg selv.

Det er viktigere hva pengene går til enn hvor de kommer fra.

Dette skriver Andrè Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen, i en kronikk i Aftenposten. «Det er noe lett skinnhellig over kulturlivets frykt for å bli besudlet av private sponsorer».

Sponsorsamarbeid og bibliotekenes uavhengighet

En av problemstillingene vi jobber med i prosjektet er: bibliotekets uavhengighet må beholdes samtidig som en sponsor vil kreve gjenytelse i en eller annen form. Hvordan skal vi forholde oss til denne?

Folkebibliotekets kjerneoppgaver er det offentliges ansvar

Jørund Hassel skriver i et innlegg på Radikal Portal om prosjektet "Sponsorsamarbeid i bibliotek". Han uttrykker skepsis til at folkebibliotekene skal samarbeide med det private næringsliv. Han mener et slikt samarbeid kan rokke ved gratisprinsippet og at biblioteket ikke lenger vil være for alle.