Etikk og retningslinjer

Det er viktigere hva pengene går til enn hvor de kommer fra.

https://www.flickr.com/photos/132901379@N08/

Dette skriver Andrè Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen, i en kronikk i Aftenposten. «Det er noe lett skinnhellig over kulturlivets frykt for å bli besudlet av private sponsorer».

Det er en mye større motstand i kulturlivet enn blant humanitære organisasjoner og idretten til at private selskaper skal sponse deres virksomhet. Støylen mener bråket rundt Ekeberg skulpturpark er et skrekkeksempel som gjør at private vegrer seg for å bruke sin formue i kulturens tjeneste: «Kultur mottar ca. 17 prosent av sponsingen i Norge, og festivalene står alene for omtrent halvparten av dette. Fotball og annen idrett er totalt dominerende, med til sammen over 70 prosent av sponsorinntektene. Jeg er ikke i tvil om at det er mulig å øke kulturens andel».

For å kunne øke kulturens andel av sponsormidlene mener Støylen at kulturlivet må jobbe målbevisst med å utvikle dette markedet.

Kronikken finner du her.

BIBSAM