Etikk og retningslinjer

Folkebibliotekets kjerneoppgaver er det offentliges ansvar

Jørund Hassel skriver i et innlegg på Radikal Portal om prosjektet "Sponsorsamarbeid i bibliotek". Han uttrykker skepsis til at folkebibliotekene skal samarbeide med det private næringsliv. Han mener et slikt samarbeid kan rokke ved gratisprinsippet og at biblioteket ikke lenger vil være for alle.

Som eier av prøveprosjektet kan vi berolige Hassel med at vi ikke har noe ønske om å utfordre disse svært gode lovpålagte prinsippene. Folkebibliotekets formål er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Det skal vi gjøre gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Dette er, og vil fortsatt være folkebibliotekenes kjerneoppgave som det offentlige skal ha eneansvaret for. Forarbeidene til Lov om folkebibliotek sier også at en samarbeidspart kan ikke legge føringer på et folkebiblioteks innhold og aktivitet. Det er biblioteksjefens mandat å påse at biblioteket opprettholder sin uavhengighet til enhver tid.

Det vi derimot ønsker å teste ut i prosjektperioden er om vi kan skape tilleggsaktiviteter i biblioteket i samarbeid med det private næringsliv. Aktiviteter som i enda større grad styrker biblioteket som kulturinstitusjon, kunnskapssenter og lokal møteplass.

Artikkelen til Jørund Hassel i Radikal Portal kan leses her.

BIBSAM