Etikk og retningslinjer

Hva mener politikerne om at biblioteket samarbeider med næringslivet?

Svein Håvar Korshavn (t.v.) og Even Solhaug

Bibsam har gjort et videointervju med Even Solhaug (Arbeiderpartiet), og Svein Håvar Korshavn (Høyre).

Solhaug og Korshavn er begge representanter i formannskapet i Gjøvik kommune. I januar 2016 fattet et enstemmig formannskap vedtaket om at Gjøvik kommune viderefører deltakelsen i prøveprosjektet der prosjektets retningslinjer ble lagt til grunn. Det var en betydelig større skepsis til prosjektet blant flertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, enn blant opposisjonen med Høyre, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. 

I intervjuet kan du bl.a. høre hva Even Solhaug og Svein Håvar Korshavn mener kan være de positive og negative konsekvenser ved et slikt samarbeid og hvordan de ser for seg at bibliotekledere kan involvere politikerne.

BIBSAM