Etikk og retningslinjer

Vi må holde fast ved det som er unikt for folkebiblioteket. Intervju med Ragnar Audunson

Hva er det som særkjenner folkebiblioteket som møteplass i et lokalsamfunn sammenliknet med andre møteplasser? Professor Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo og Akershus , avd. ABI, mener det er de fysiske og virtuelle dokumentene av kunnskap og litteratur som konstituerer biblioteket.

- Med utgangspunkt i de organiserte samlinger av dokumenter stimulerer folkebiblioteket til sosiale prosesser, først og fremst knyttet til læring, kulturopplevelser og kunnskapsdeling, sier Audunson. Det er de sosiale prosessene som er målet, ikke samlingene. I dag kan bibliotekarer i mye større grad konsentrere seg om de sosiale prosessene, men vi må ikke glemme at bibliotekets viktigste virkemiddel er de organiserte samlingene. Ragnar Audunson skrev en artikkel i Bok og Bibliotek (Nr.5/2016),«Etterlyst: Institusjonell ledelse», som dette intervjuet tar utgangspunkt i. 

BIBSAM