Organisering av prosjektet

Berit Strømshoved evaluerer prosjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek

-Det har vært et arbeidskrevende prosjekt og læringskurven har hele veien vært bratt, sier Berit Stømshoved, biblioteksjef ved Lillehammer bibliotek.

Prosjektets organisering

Det toårige prosjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek utfordrer prinsippet om at det offentlige alene skal stå for all finansiering av bibliotektjenesten. Derfor har det vært helt nødvendig at prosjektet er godt forankret i kommunene som deltar.

Prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket

I desember 2014 fikk Oppland fylkesbibliotek innvilget søknaden fra Nasjonalbiblioteket om det toårige prosjektet Sponsing og sponsorsamarbeid.