Organisering av prosjektet

Prosjektets organisering

Det toårige prosjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek utfordrer prinsippet om at det offentlige alene skal stå for all finansiering av bibliotektjenesten. Derfor har det vært helt nødvendig at prosjektet er godt forankret i kommunene som deltar.

Oppland fylkesbibliotek ved leder Tone Nyseter er prosjekteier. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Ferskvann og Vangen & Plotz har støttet og laget prosjektets hjemmeside. 

Det har også vært helt nødvendig at prosjektets retningslinjer ble vedtatt i de tre kommunene før biblioteksjefene tok kontakt med aktuelle samarbeidsparter. Retningslinjene ble vedtatt i februar 2016.

BIBSAM