Organisering av prosjektet

Prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket

https://www.flickr.com/photos/teresa_grau_ros/

I desember 2014 fikk Oppland fylkesbibliotek innvilget søknaden fra Nasjonalbiblioteket om det toårige prosjektet Sponsing og sponsorsamarbeid.

Formålet med prosjektet er å: Gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket gjennom samarbeid med det private næringsliv. 

Nb Symbolnett Farge
BIBSAM