Verktøykasse: Forhandlinger og avtaler

Hvordan få på plass en god samarbeidsavtale? Intervju med Bjørn Kløvstad

- Vær svært godt forberedt i det første møte med bedriften - du må vite hva du ønsker å samarbeide om. Det er Bjørn Kløvstad sitt klare råd til bibliotekledere som ønsker å få til et samarbeid med lokale bedrifter.

Kløvstad har også klare råd om hva som bør være med i en samarbeidsavtale mellom biblioteket og bedriften. Han mener at bibliotekene bør ha som mål å inngå kontrakter på minst tre år. Det er avgjørende at konseptene bedriften og biblioteket samarbeider om kontinuerlig er i utvikling.  

BIBSAM