Verktøykasse: Hvem passer oss

Derfor er noen sponsorer mer effektive enn andre

flicker © sreejithk2000

Forskere fra Høgskolen i Lillehammer har sett nærmere på hva som skal til for at sponsing oppfattes som effektiv og lister opp fire viktige faktorer. Den viktigste faktoren er samsvar mellom sponsoren og arrangementet.

De fire faktorene som forskerne ved HiL har kommet fram til er: 

1. Samsvaret mellom sponsor og arrangør
2. Troverdighet 
3. Status
4. Holdning

Sponsing blir mer og mer vanlig som finansieringskilde både for sports- og kulturarrangementer.
Det er viktig at arrangementet / sponsorobjektet er tydelig på hvilke kvaliteter de blir kjent for, og hva de kan tilby mulige sponsorer. Sponsorene er jo opptatt av å få mest mulig igjen for kronene de putter inn.

Bibliotekene må med andre ord tenke nøye gjennom hvilke kvaliteter de har og hva de kan tilby potensielle sponsorer.

Hele artikkelen fra Høgskolen i Lillehammer kan leses her

BIBSAM