Verktøykasse: Hvem passer oss

Hvilke typer bedrifter bør biblioteket samarbeide med? Intervju med Bjørn Kløvstad

Bjørn Kløvstad har lang erfaring med sponsing og sponsorsamarbeid. I dette videointervjuet kan du bl.a. høre hvem han mener er troverdige samarbeidspartnere for biblioteket.

Kløvstad har også klare meninger om hvor bedriftene som biblioteket skal samarbeide med bør befinne seg. Og er det en fare for at en privat samarbeidspart forlanger flagg, vimpler og logoer i bibliotekets lokaler? "I så fall har biblioteket valgt feil samarbeidspart" svarer Bjørn Kløvstad.   

BIBSAM