Verktøykasse: Hvem passer oss

Kunsten å gjenbruke - Fra bussvrak til verksted

Foto: Espen Amundrud Solhaug

Gjøvik bibliotek og litteraturhus og Metallco inviterte til storslagen åpning av gjenbruksverkstedet OppAtt i bibliotekets lokaler.

OppAtt

Gjøvik bibliotek og litteraturhus og gjenvinningskonsernet Metallco har inngått en treårig samarbeidsavtale om gjenbruksverkstedet OppAtt.

Verkstedet er laget av bussvrak som i utgangspunktet var levert Metallco til gjenvinning. Ved hjelp av dyktige og kreative håndverkere pryder nå bussen bibliotekets lokaler.

Gjennom konseptet OppAtt ønsker biblioteket og Metallco å sette fokus på de mulighetene gjenbruk og gjenvinning gir. Sammen skal de legge til rette for at verkstedet blir brukt til læring og aktiviteter for alle aldersgrupper, med spesielt fokus på barn og unge. I verkstedet blir det mulighet til å reparere, plukke ting i fra hverandre og lære ulike håndverk gjennom å bryne seg på praktiske utfordringer.

Sponsorsamarbeid i bibliotek

Sammen med bibliotekene i Lillehammer og Vestre Toten har Gjøvik bibliotek og litteraturhus deltatt i det toårige prosjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek.

Prosjektet er en nasjonal pilot som er støttet av Nasjonalbiblioteket og som ledes av Oppland fylkesbibliotek.

«Når næringslivet får øynene opp for bibliotekenes rolle, kan mye spennende skje», sier Tone Nyseter, leder for Oppland fylkesbibliotek og leder for prosjektets styringsgruppe.

«I minst tre år framover vil Metallco og biblioteket møtes for å diskutere hvordan de kan videreutvikle tilbudet. Når deres kompetanse og kunnskap kobles, vil de kunne skape et konsept som har stor betydning og verdi for innbyggerne i Gjøvik» sier Øystein Stabell, prosjektleder og rådgiver ved Oppland fylkesbibliotek. 

Moderne gullgravere

På åpningsdagen var ti sjuendeklassinger fra Gjøvik skole invitert til å jobbe som gullgravere. Med kyndig hjelp og veiledning fra Metallco ble harddisker og bærbare PCer plukket i fra hverandre og de forskjellige metallene sortert.

«Det er utrolig gøy å se hva som er inni en datamaskin» konkluderte sjuendeklassingen Alen, som ble sittende å skru lenge etter at skoledagen egentlig var over.

Kristin Aldo, leder for Gjøvik bibliotek og litteraturhus, og Roar Storsletten, daglig leder for Metallco Oppland A/S kunne konstatere at verkstedet OppAtt har et stort potensial til å lære barn og unge, gjennom aktiv deltakelse, nytten og gleden ved gjenbruk og gjenvinning. 

Biblioteket og Metallco har også inngått et samarbeid med metallkunster Ole Ansgar Olsen som vil holde workshops der målet er å omgjøre metallskrap til kunst.

Oppland Arbeiderblad dekket åpningen og har lagt ut en billedserie her

Alle bildene er tatt av Oppland Arbeiderblad ved Espen Amundrud SolhaugBIBSAM