Verktøykasse: Hvem passer oss

Sponsorsamarbeid gir læring og innovasjon

Vi gratulerer Lillehammer med storstilt åpning av teknologilaben Kuben i biblioteket 18. oktober

Prosjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek, BIBSAM,  er en nasjonal pilot som er støttet av Nasjonalbiblioteket og som ledes av Oppland fylkesbibliotek. Prosjektet har nå oppnådd sitt første konkrete resultat gjennom å realisere et samarbeidskonsept mellom privat næringsliv og bibliotek.

Gjennom prosjektet har Lillehammer bibliotek inngått en treårig samarbeidsavtale med IKT-bedriften Ikomm.  Ikomm og biblioteket har utviklet en teknologilab, Kuben, i bibliotekets lokaler. Målet med tilbudet er å legge til rette for at innbyggerne, særlig barn og unge, ikke bare skal være brukere av teknologi, men også skapere med teknologi som verktøy. Her skal barnehagegrupper og skoleklasser ha mulighet til å booke seg tid for utforske nye teknologiske muligheter, det blir bl.a. kursing i «Lær Kidsa Koding». Biblioteket vil opprette kodeklubb og alle kan komme innom bare for å prøve topp moderne utstyr og programvare. Kuben har et sterkt fokus på læring. Det er et mål at barn og unge bedre skal forstå og beherske det digitale samfunnet. Fremtiden trenger flere digitalt kloke hoder, og dette ønsker Lillehammer bibliotek, i samarbeid med Ikomm å bidra til.

 Lillehammer deltar i dette toårige prosjektet sammen med bibliotekene i Gjøvik og Vestre Toten, Oppland fylkesbibliotek leder prosjektet.  Formålet med prosjektet er å gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket gjennom samarbeid med private næringsliv. 

BIBSAM