Verktøykasse: Hvem passer oss

Sponsorsamarbeid kan styrke bibliotekets tilknytning til lokalsamfunnet.

https://www.flickr.com/photos/planeta/

Det sier Henrik Jochumsen, lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns universitet. I det danske TV-programmet "Fabrikken" diskuterer Jochumsen med Bent Skov, biblioteksjef ved Odense bibliotek, sponsorater i bibliotek

Henrik Jochumsen har studert amerikanske bibliotek. Disse er helt avhengig av private midler. «Det behøver ikke være noe entydig problem med sponsorsamarbeid. Hvis du engasjerer deg som bibliotek med lokale virksomheter så får du langt større tilknytting til lokalområdet. Det er jo det amerikanske bibliotek gjør hele tiden – de skal, fordi de også blir finansiert av private midler, være en aktiv og levende del av lokalsamfunnet. Det kan et samarbeid med private virksomheter være med å understøtte. Men jeg ønsker ikke McDonalds-flagg over hele biblioteket.» 

Vi som jobber med Bibsam-prosjektet er helt enig med Jochumsen. Gjennom å samarbeide med lokale bedrifter har vi stor tro på at vi kan skape aktiviteter som i enda større grad styrker biblioteket som litteraturhus, kunnskapssenter og møteplass.

I vårt prosjekt ønsker vi å få til et samarbeid for å utvikle biblioteket som kunnskapssenter.

Det betyr at vi ønsker en samarbeidspart som:

o    Er en partner som kan identifiseres med bibliotekenes målsettinger.

o    Er en partner som bidrar til økt kunnskap i befolkningen eller til spredning av kunnskap

o    Er en partner som har produkter eller tjenester som kan bidra til kunnskapsspredning

o    Er en partner som tilbyr eller gjør kunnskap tilgjengelig på en ny måte

o    Er en partner som kan bidra til økt interesse for biblioteket

Her kan du se hele intervjuet med Henrik Jochumsen og Bent Skov.BIBSAM