Verktøykasse: Hvem passer oss

Teknologilaben Kuben skal trigge IT-interesse.

"Kuben er offisielt åpnet og sponsorprosjektet for Lillehammers del må sies å være i havn, men – det er jo nå det hele virkelig starter", skriver Berit Strømshoved i denne artikkelen.

Da var vi der, Kuben er offisielt åpnet og sponsorprosjektet for Lillehammers del må sies å være i havn, men – det er jo nå det hele virkelig starter. Det er nå vi i samarbeid med Ikomm skal fylle Kuben med innhold og aktiviteter. Spennende tider!

Grunnleggende spørsmål

Når Oppland fylkesbibliotek for nesten 2 år siden henvendte seg til oss og lurte på om vi kunne være interessert i å være med på et prosjekt som gikk på sponsorsamarbeid i bibliotek, sa vi umiddelbart ja. Vi er ganske gode på å si ja her på Lillehammer, men det skal vel innrømmes at det har vært et par ganger hvor jeg har fundert på om jeg kanskje var litt rask på avtrekkeren. Å se for seg sponsing av bibliotek er ikke helt uproblematisk. Bibliotekarryggmargen min slo inn og kom med forholdsvis mange kritiske spørsmål, som f.eks: Hva med bibliotekets uavhengighet? Skal kommunale tjenester basere seg på sponsing? Hva skjer om biblioteket mister bevilgninger fra kommunene fordi de er «flinke» til å skaffe sponsorer? Vil sponsing til bibliotek komme i konflikt med andre aktører i lokalmiljøet som er avhengig av sponsing? Hvilke etiske retningslinjer må legges til grunn? Finnes det lovhjemler som berører dette? Hvem kan vi samarbeide med? Hvem er vi og hvor vil vi?. Mange av disse spørsmålene har vi nå fått svar på, og en del vil fortsatt måtte bli besvart mens veien blir til. 

Lokal kunnskapsbedrift

Det første vi måtte gjøre var å gå noen runder med oss selv på, hvem er vi og hvor vil vi? Det ble ganske raskt klart for oss, at vi ønsket et samarbeid med en aktør i lokalmiljøet som var kunnskapsbasert. Vi tok kontakt med IT bedriften Ikomm og deres markedssjef Henning Owren, de tente på ideen om et samarbeid og ble invitert inn på et møte. Etter noen innholdsrike og kreative møter, landet vi på at vi ønsket å lage en kube, et rom i rommet, som skulle ha høyteknologisk utstyr og digitalt innhold med fokus på utforsking og læring. Vi utformet i fellesskap en 3-årig samarbeidsavtale, som gir klare føringer på hvem som har ansvar for hva og hvordan vårt samarbeid skal være i avtaleperioden.  I veldig grove trekk er det sånn at Ikomm bidrar med det tekniske utstyret og kompetanse, mens biblioteket bidrar med arenaen og sin kompetanse. Vi har hatt jevnlige møter med Ikomm, og kommer til å fortsette med det gjennom hele avtaleperioden. Dette er et samarbeidsprosjekt, og det er i begges interesse at resultatet blir godt. Vi har hele veien hatt en åpen og god dialog, med konstruktive innspill fra begge parter.

Målet med samarbeidet

Når det gjelder sponsing i bibliotek mener jeg at det er viktig å ha fokus på samarbeidet, og at det selvfølgelig må være noe i det for begge parter. Det er ikke sånn at vi går ut og henter penger, som vi bruker på et eller annet godt formål, og så er vi fornøyd med det. Mye viktigere er det å se på hva kan vi få til i fellesskap, som vi ikke kunne gjort alene.  Både Ikomm og biblioteket har et samfunnsansvar og et samfunnsengasjement, og ønsker å være viktige aktører i byen vår.  Med Kuben har vi fokus på å hjelpe de unge til ikke bare å være konsumenter, men også produsenter med teknologien som verktøy. Vårt mål er å bidra til at flere blir digitalt kompetente og vi håper selvfølgelig å bidra til å trigge IT-interesse hos spesielt barn og unge. Digital kompetanse vet vi blir en stor utfordring i tida som kommer, og vi håper at Kuben kan være et viktig bidrag til å øke denne. Vår hovedmålgruppe er barn og unge mellom 12-18, men vi ser for oss at dette kan bli et aktuelt tilbud til alle aldersgrupper. Vi er helt i startgropa og veien må nesten bli til mens vi går. Det vi allerede ser er at det er stor interesse for å teste og bruke utstyret i Kuben, kodeklubb Lillehammer er godt i gang og biblioteket får mye positiv oppmerksomhet i lokalmiljøet. Dette er gøy, og vi ser frem til fortsettelsen.

Berit Strømshoved

Biblioteksjef

Lillehammer bibliotek

BIBSAM