Verktøykasse: Komme i gang

Kan bibliotekene være en interessant samarbeidspart for næringslivet? Intervju med Bjørn Kløvstad

Tidligere informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad har lang erfaring med sponsing og sponsorsamarbeid. Kløvstad har fulgt prosjektet Bibsam tett. Hans kompetanse og hans evne til å se muligheter har vært av særdeles stor nytte for prosjektgruppa.

Bibsam satser på videointervjuer

Vi tror videointervjuer vil være en god hjelp for dere som ønsker å vite mer om sponsorsamarbeid i bibliotek.

Bryt konsensus - Alt er mulig

Erlend Høyersten, direktør for ARoS, Aarhus kunstmuseum, mener hovedgrunnen til at ARoS har blitt en suksess, er at de ofte stiller de helt grunnleggende spørsmålene - Hva er det vi vil med kunst? hvorfor kunst? og hvorfor kunstmuseum? Mange av hans tanker kan lett overføres til bibliotek.

People don`t buy what you do, they buy why you do it.

Hvorfor er noen mennesker og organisasjoner mer innovative, banebrytene og suksessfulle enn andre? Forfatter og foredragsholder Simon Sinek mener disse har et grunnleggende fellestrekk; Det dreier seg ikke om HVA de gjør, det dreier seg om HVORFOR de gjør det.

Makerspace og bibliotek

Vi har sett det i USA, Finland og etter hvert også ved flere norske bibliotek. Bibliotekene utvikler seg i stadig større grad fra arenaer for konsumpsjon til produksjon. Folk vil skape noe.

Sponsorsamarbeid med bibliotek, hva mener næringslivet?

Prosjektgruppa har mange tanker om bibliotekenes rolle og behov i forbindelse med sponsorsamarbeid. Men hvordan møter egentlig bedrifter tanken om et slikt samarbeid? Vi ringte og spurte.