Verktøykasse: Komme i gang

People don`t buy what you do, they buy why you do it.

https://www.flickr.com/photos/gavinjllewellyn/

Hvorfor er noen mennesker og organisasjoner mer innovative, banebrytene og suksessfulle enn andre? Forfatter og foredragsholder Simon Sinek mener disse har et grunnleggende fellestrekk; Det dreier seg ikke om HVA de gjør, det dreier seg om HVORFOR de gjør det.


Det er årsaken til at Apple er en suksess hevder Sinek. I Apple sin mest kjente reklamefilm vises ikke produktene de selger, men hva de tror på; de tror på de gærne, utskuddene og bråkmakerne som opp gjennom historien har utfordret status quo og dermed endret verden. Det er også grunnen til at Apple finnes - de vil endre verden ved å tenke annerledes -Think different. Tilfeldigvis lager de datamaskiner og mobiltelefoner; det kunne ha vært, og kan bli noe helt annet. Sinek kaller dette "The golden circle".

Prosjektgruppa har brukt mye tid på å diskutere kjernespørsmål som: Hvorfor bibliotek? Hva vil det si å være et kunnskapssenter og en kulturinstitusjon? – Hvilken kompetanse trengs i lokalsamfunnet i tida framover? Hva er våre verdier?

I en travel hverdag er det lett å bruke all tid på hva vi gjør, og glemme det mer utfordrende spørsmålet: hvorfor gjør vi det? Hva er hensikten? Vi gjør, stort sett tingene riktig, men gjør vi de riktige tingene? 

BIBSAM