Verktøykasse: Komme i gang

Bryt konsensus - Alt er mulig

https://www.flickr.com/photos/pertjensen/

Erlend Høyersten, direktør for ARoS, Aarhus kunstmuseum, mener hovedgrunnen til at ARoS har blitt en suksess, er at de ofte stiller de helt grunnleggende spørsmålene - Hva er det vi vil med kunst? hvorfor kunst? og hvorfor kunstmuseum? Mange av hans tanker kan lett overføres til bibliotek.

Høyersten  er inne på mye av det samme som Simon Sinek i intervjuet med Politikens kulturredaktør Rune Lykkeberg. I intervjuet sier han blant annet:

 • Hvis institusjonen ikke fornyer seg, så grunnstøter den på et tidspunkt – Det er en dyd av nødvendighet hele tiden å gjenoppfinne egen institusjon, egen rolle og egen posisjon.
 •  Vi må gå fra å være kunnskapsformidlere til å bli kunnskapsutviklere
 •  Publikum må gå fra passivt mottakende til aktivt deltakende – Vi må danne hverandre! 
 • Vi må være innstilt på å feile i vårt forsøk på å lage suksess
 •  Vi må bruke vår popularitet til å utfordre publikum
 •  Internasjonal er man først når man eksporterer holdninger, ideer og praksiser. 
 •  Bryt konsensus – alt er mulig! 
 •  Vi må ha en uttalt samfunnsrolle – så lenge vi mener kunst er viktig – la oss være viktig for det samfunnet vi er i – vi er det moderne, frie Polis!
 • Samarbeid med aktører som tradisjonelt sett ikke finnes innenfor kunstmuseet
 • Hvis museet bare får ros- da har vi blitt en likegyldig institusjon
 •  Vi skal ha et høyt besøk!

BIBSAM