Verktøykasse: Komme i gang

Kan bibliotekene være en interessant samarbeidspart for næringslivet? Intervju med Bjørn Kløvstad

Tidligere informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad har lang erfaring med sponsing og sponsorsamarbeid. Kløvstad har fulgt prosjektet Bibsam tett. Hans kompetanse og hans evne til å se muligheter har vært av særdeles stor nytte for prosjektgruppa.

I flere korte intervjuer vil Kløvstad dele sine tanker om hvordan han mener bibliotek bør systematisere arbeidet for å få til et godt samarbeid med en bedrift. BIBSAM