Verktøykasse: Komme i gang

Makerspace og bibliotek

https://www.flickr.com/photos/nadya/

Vi har sett det i USA, Finland og etter hvert også ved flere norske bibliotek. Bibliotekene utvikler seg i stadig større grad fra arenaer for konsumpsjon til produksjon. Folk vil skape noe.

Ideen om et offentlig område som tilbyr maskinvare av ymse slag til gratis benyttelse startet ikke i bibliotekene. Det er heller ikke en veldig ny ide. Men sannsynligvis vil bibliotekene som et veletablert offentlig lokale fungere utmerket for denne type tilbud.

Allerede i 1995 åpnet c-base hackerspace i Berlin. Som navnet tilsier var dette stort sett programmerere som jobbet med pc’er. Først mot slutten av 2000-tallet begynte det hele å ta av i USA med blant annet NYC resistor og Noisebridge. MIT startet sin egen versjon av makerspace, fablab, i 2005.

Disse offentlige områdene for å lage ting selv, eller i fellesskap med andre, går altså under mange navn. Innholdet i rommene har også stadig utviklet seg.

Makerspace og bibliotekene
Bibliotekene har en god mulighet til å være med å utvikle makerspace videre og gi tilbudet til større brukergrupper. Muligens kan dette også være et av områdene bibliotekene kan se seg om etter samarbeidsparter i privat næringsliv. Her er det nesten bare fantasien og utvalget av bedrifter som setter grenser for hva man kan putte inn i en makerspace. Kan den lokale garnbutikken være interessert? Sagbruket, bilverkstedet?  

At bibliotek og makerspace er i vinden vises også i utvalget av litteratur på området. Til høsten kommer det to utgivelser på svensk. Disse lanseres på bokmessen i Gøteborg. Det finnes allerede flere på engelsk. Nå i høst kommer blant annet «Makerspaces i libraries» av Theresa Willingham og Jeroen De Boer.

Artikkel fra USA om makerspace i bibliotek

BIBSAM