Verktøykasse: Komme i gang

Sponsorsamarbeid med bibliotek, hva mener næringslivet?

https://www.flickr.com/photos/93095839@N08/

Prosjektgruppa har mange tanker om bibliotekenes rolle og behov i forbindelse med sponsorsamarbeid. Men hvordan møter egentlig bedrifter tanken om et slikt samarbeid? Vi ringte og spurte.

Som bibliotekar mener man gjerne mye, både i positiv og negativ retning, når sponsorsamarbeid og bibliotek nevnes samtidig. Dette er da også diskutert grundig i prosjektgruppa. Det vi imidlertid ikke vet noe særlig om er hvilke tanker næringslivet gjør seg om bibliotekene. Folkebibliotek er tross alt en lovpålagt offentlig oppgave. For å føle oss litt fram og få noen erfaringer bestemte vi oss for å ringe bedrifter og spørre om nettopp dette.

Det eneste kriteriet vi hadde for hvilke bedrifter vi skulle kontakte var lokal forankring. Enten i form av hovedkontor eller lokalkontor. Ikke en særlig holdbar vitenskapelig tilnærming, men det ga oss allikevel en del interessante svar. Her er en kort oppsummering av svarene vi fikk fra 6 lokale bedrifter:

Interessant og spennende spørsmål fra uventet hold 
Flere bedrifter svarte at de synes det var interessant og spennende i seg selv at biblioteket kom med en slik henvendelse

Disse hadde også oppfølgingsspørsmål om konkretisering av samarbeidsområder og videre framdrift. Flere lurte på om vi kunne ringe igjen når vi var kommet lenger i prosjektet.

En generell sponsing av bibliotek er ikke aktuelt
Alle bedriftene vi kontaktet var tydelige på dette punktet. Det var ikke aktuelt for noen av bedriftene å se for seg en generell sponsing av bibliotektjenesten som sådan. Ingen av bedriftene vi snakket med mente imidlertid at en offentlig tjeneste i seg selv er et hinder for samarbeid.

Samarbeidet må være basert på en konkret aktivitet
De vi snakket med var opptatt av å få noen konkrete forslag på aktiviteter å samarbeide om.

Det må være en sammenheng mellom tilbudet det skal samarbeides om og bedriftens produkt og image.
Dette viste seg å være et viktig punkt for de fleste. De tilbudene / aktivitetene vi foreslo måtte være relevante for den enkelte bedrift.

Det skal innrømmes at vi på forhånd var litt spente på hva slags reaksjoner vi kom til å få fra næringslivet. Etter ringerunden kan vi konkludere med at svarene vi fikk samsvarer godt med Anne Britt Gran sine teorier i boka «Kultursponsing»; positive, men med klare forventninger.

BIBSAM